Transparent
Inloggen
Sluiten

Ajax Forum » Algemeen Ajax forum » Algemeen directeur AFC Ajax

Deze normale topic is open en bestaat uit 20 pagina's: 1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16 17 18 19 20

Zijn reactie: https://www.linkedin.com/pulse/statement-alex-kroes-hwa8elink

open/sluit de onderstaande quote:


Met pijn in het hart laat ik weten dat de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft aangegeven mij per direct te schorsen als Algemeen Directeur van Ajax.

Vorige week zijn er door enkele media vragen gesteld over de aandelen Ajax die ik in mijn bezit heb. Onder meer is gevraagd of ik deze als tekengeld van Ajax had gekregen of zelf heb gekocht. Dat laatste is het geval. Ieder aandeel Ajax heb ik zelf gekocht.

Na beantwoording van deze vragen heeft de RvC aanleiding gezien om zich nader te buigen over mijn aandelenpakket. Een pakket waarvan zij ten tijde van het rondkomen van mijn benoeming in augustus 2023 al op de hoogte waren. In die periode heb ik uiteraard volledige openheid van zaken gegeven aan de RvC over relevante bezittingen waaronder 42.500 aandelen in het kapitaal van Ajax.
In de periode van 6 april 2022 tot 26 juli 2023 heb ik met stukjes en beetjes Ajax aandelen aangeschaft, oplopend tot 42.500 stuks (van de in totaal 18,33 miljoen bestaande Ajax aandelen). Op 31 december 2022 had ik reeds 20.000 stuks. Een ander deel heb ik bijgekocht in de maanden april, mei en juni van 2023. Het laatste deel (ca 17.500 stuks) heb ik op 26 juli 2023, kort voor mijn aanstelling op 2 augustus 2023, aangeschaft.

Op dat moment was ik nog niet rond met Ajax, maar ik had – door mijn eigen intenties - er een goed gevoel bij. Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. Om daar ook - letterlijk en figuurlijk - onderdeel van te zijn. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar je medeaandeelhouders en stakeholders als je zelf aandelen koopt en daarmee ook zelf financieel risico loopt. ‘Skin in the game’, zoals dat heet.

Na 26 juli 2023 en, ter voorkoming van misverstanden, sinds ik toegang heb tot enige vertrouwelijke informatie, heb ik geen aandelen Ajax meer gekocht of verkocht. Hoewel het niet onmogelijk is dat ik op langere termijn met deze aandelen geld zou kunnen verdienen, is dat zeker tot op heden niet het geval geweest. Er zit ook zeker geen ‘quick win’ gedachte achter, ik wilde eerst zorgen dat het weer heel goed zou gaan met Ajax op allerlei vlakken. En hier heel positief aan bijdragen.

Van het feit dat ik dit aandelenpakket heb, heb ik nooit een geheim gemaakt. Sterker nog, ik heb in augustus vorig jaar Ajax erop gewezen dat ik dit pakket had en dat ik graag zou horen hoe hiermee om te gaan omdat ik mij de specifieke regels nog niet eigen had gemaakt. Die vraag is tot op heden niet beantwoord. En hoewel de RvC maanden de tijd heeft gehad (nog vóór mijn officiële benoeming (op 27 december 2023) en mijn feitelijke indiensttreding (op 15 maart 2024) om alsnog iets te vinden van het feit dat ik deze aandelen heb aangeschaft, ben ik hier niet op aangesproken en zijn er ook geen vragen gesteld.

Afgelopen vrijdag heeft de RvC mij plotseling laten weten geen vertrouwen meer in mij te hebben. Mij is gemeld dat ik in de ogen van de RvC met de aanschaf van de aandelen op 26 juli 2023 en de timing daarvan, kwade opzet voor ogen had. Ik zou voorwetenschap hebben gehad en daarmee hebben gehandeld. Dit is niet ingegeven door een signaal van de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar naar eigen zeggen op basis van het eigen ‘moreel kompas’ van de RvC.

Wat ik daarvan vind en wat ik vind van de timing van dit besef, heb ik aangegeven in een gesprek met de RvC. Ook heb ik nogmaals mijn positieve beweegredenen voor de aanschaf van het laatste pakket aangegeven. Hoe zeer ik ook overtuigd ben van mijn goede intenties, snap ik inmiddels na overleg met mijn advocaat, dat ik op 26 juli 2023 niet de meest verstandige beslissing heb genomen door de schijn van de situatie. Dit neemt niet weg dat er nog de nodige vraagtekens gesteld kunnen worden bij de kwalificatie als “voorwetenschap” en daarmee zeker de zwaarte van de beslissing van ontslag op staande voet door de RvC.

Het lijkt ons, nog steeds, veel verstandiger en in het belang van Ajax om gezamenlijk de kwestie in alle transparantie voor te leggen aan de AFM. De AFM kan dan onafhankelijk oordelen of ik al dan niet in strijd met de wet heb gehandeld en de zwaarte hiervan. Vanzelfsprekend zal ik daar de consequenties van dragen. De RvC kan daarna zelf nog bepalen welke volgende stappen zij in deze kwestie zou willen zetten. Dit heb ik zowel mondeling als op schrift aangegeven bij de RvC.

Aan een onafhankelijk oordeel van de AFM zijn we helaas niet toegekomen. De RvC heeft al geoordeeld dat ik kennelijk niet over het ‘juiste moreel kompas’ beschik. Een kompas dat ik omgekeerd de afgelopen maanden juist graag door de RvC gehanteerd had gezien. De RvC die de aankoop van het laatste deel aandelen eerder deze week nog als niet meer dan “ongelukkig” bestempelde.
Vanaf mijn negende ben ik Ajacied. Ik ben altijd betrokken geweest bij de club, als speler en als lid. In mijn hart en later ook via deze aandelen. Aandelen die ik kocht uit betrokkenheid bij de club. Uit vertrouwen in de club. Niet om er snel geld mee te verdienen, maar als positief signaal naar alle stakeholders.

Ik heb de afgelopen periode steeds gezegd dat ik wil dat alle aandacht uitgaat naar Ajax, niet naar Alex. Maar mijn moreel kompas zegt dat ik mij niet zomaar bij deze beslissing van de RvC kan neerleggen. Ik zal nu zelfstandig naar de AFM stappen om mijn kwestie voor te leggen om tot een onafhankelijk oordeel te komen.

Dit alles levert onrust op voor Ajax en dat spijt mij oprecht. Hopelijk is deze periode snel voorbij. Vanaf vandaag zal ik, met pijn in het hart, op afstand, bekijken wat er bij Ajax gebeurt. Ajax moet weer Ajax worden.Het zal wel iets genuanceerder zijn, dan "hij heeft aandelen gekocht met voorkennis", maar toch is het niet handig en vind ik de motivatie best wel zwak. Je moet toch ook weten dat zoiets niet kan bij een beursgenoteerd bedrijf? Echt een bizarre gang van zaken.

En het lijkt mij dat de RvC nog een rekening had openstaan, want als je dit al een jaar wist, waarom ga je nu pas deze beslissing nemen?

 

+3/-0

open/sluit de onderstaande quote:

Bjorn121 schreef op 02 april 2024 om 10:09:

Zijn reactie: https://www.linkedin.com/pulse/statement-alex-kroes-hwa8elink

open/sluit de onderstaande quote:


Met pijn in het hart laat ik weten dat de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft aangegeven mij per direct te schorsen als Algemeen Directeur van Ajax.

Vorige week zijn er door enkele media vragen gesteld over de aandelen Ajax die ik in mijn bezit heb. Onder meer is gevraagd of ik deze als tekengeld van Ajax had gekregen of zelf heb gekocht. Dat laatste is het geval. Ieder aandeel Ajax heb ik zelf gekocht.

Na beantwoording van deze vragen heeft de RvC aanleiding gezien om zich nader te buigen over mijn aandelenpakket. Een pakket waarvan zij ten tijde van het rondkomen van mijn benoeming in augustus 2023 al op de hoogte waren. In die periode heb ik uiteraard volledige openheid van zaken gegeven aan de RvC over relevante bezittingen waaronder 42.500 aandelen in het kapitaal van Ajax.
In de periode van 6 april 2022 tot 26 juli 2023 heb ik met stukjes en beetjes Ajax aandelen aangeschaft, oplopend tot 42.500 stuks (van de in totaal 18,33 miljoen bestaande Ajax aandelen). Op 31 december 2022 had ik reeds 20.000 stuks. Een ander deel heb ik bijgekocht in de maanden april, mei en juni van 2023. Het laatste deel (ca 17.500 stuks) heb ik op 26 juli 2023, kort voor mijn aanstelling op 2 augustus 2023, aangeschaft.

Op dat moment was ik nog niet rond met Ajax, maar ik had – door mijn eigen intenties - er een goed gevoel bij. Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. Om daar ook - letterlijk en figuurlijk - onderdeel van te zijn. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar je medeaandeelhouders en stakeholders als je zelf aandelen koopt en daarmee ook zelf financieel risico loopt. ‘Skin in the game’, zoals dat heet.

Na 26 juli 2023 en, ter voorkoming van misverstanden, sinds ik toegang heb tot enige vertrouwelijke informatie, heb ik geen aandelen Ajax meer gekocht of verkocht. Hoewel het niet onmogelijk is dat ik op langere termijn met deze aandelen geld zou kunnen verdienen, is dat zeker tot op heden niet het geval geweest. Er zit ook zeker geen ‘quick win’ gedachte achter, ik wilde eerst zorgen dat het weer heel goed zou gaan met Ajax op allerlei vlakken. En hier heel positief aan bijdragen.

Van het feit dat ik dit aandelenpakket heb, heb ik nooit een geheim gemaakt. Sterker nog, ik heb in augustus vorig jaar Ajax erop gewezen dat ik dit pakket had en dat ik graag zou horen hoe hiermee om te gaan omdat ik mij de specifieke regels nog niet eigen had gemaakt. Die vraag is tot op heden niet beantwoord. En hoewel de RvC maanden de tijd heeft gehad (nog vóór mijn officiële benoeming (op 27 december 2023) en mijn feitelijke indiensttreding (op 15 maart 2024) om alsnog iets te vinden van het feit dat ik deze aandelen heb aangeschaft, ben ik hier niet op aangesproken en zijn er ook geen vragen gesteld.

Afgelopen vrijdag heeft de RvC mij plotseling laten weten geen vertrouwen meer in mij te hebben. Mij is gemeld dat ik in de ogen van de RvC met de aanschaf van de aandelen op 26 juli 2023 en de timing daarvan, kwade opzet voor ogen had. Ik zou voorwetenschap hebben gehad en daarmee hebben gehandeld. Dit is niet ingegeven door een signaal van de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar naar eigen zeggen op basis van het eigen ‘moreel kompas’ van de RvC.

Wat ik daarvan vind en wat ik vind van de timing van dit besef, heb ik aangegeven in een gesprek met de RvC. Ook heb ik nogmaals mijn positieve beweegredenen voor de aanschaf van het laatste pakket aangegeven. Hoe zeer ik ook overtuigd ben van mijn goede intenties, snap ik inmiddels na overleg met mijn advocaat, dat ik op 26 juli 2023 niet de meest verstandige beslissing heb genomen door de schijn van de situatie. Dit neemt niet weg dat er nog de nodige vraagtekens gesteld kunnen worden bij de kwalificatie als “voorwetenschap” en daarmee zeker de zwaarte van de beslissing van ontslag op staande voet door de RvC.

Het lijkt ons, nog steeds, veel verstandiger en in het belang van Ajax om gezamenlijk de kwestie in alle transparantie voor te leggen aan de AFM. De AFM kan dan onafhankelijk oordelen of ik al dan niet in strijd met de wet heb gehandeld en de zwaarte hiervan. Vanzelfsprekend zal ik daar de consequenties van dragen. De RvC kan daarna zelf nog bepalen welke volgende stappen zij in deze kwestie zou willen zetten. Dit heb ik zowel mondeling als op schrift aangegeven bij de RvC.

Aan een onafhankelijk oordeel van de AFM zijn we helaas niet toegekomen. De RvC heeft al geoordeeld dat ik kennelijk niet over het ‘juiste moreel kompas’ beschik. Een kompas dat ik omgekeerd de afgelopen maanden juist graag door de RvC gehanteerd had gezien. De RvC die de aankoop van het laatste deel aandelen eerder deze week nog als niet meer dan “ongelukkig” bestempelde.
Vanaf mijn negende ben ik Ajacied. Ik ben altijd betrokken geweest bij de club, als speler en als lid. In mijn hart en later ook via deze aandelen. Aandelen die ik kocht uit betrokkenheid bij de club. Uit vertrouwen in de club. Niet om er snel geld mee te verdienen, maar als positief signaal naar alle stakeholders.

Ik heb de afgelopen periode steeds gezegd dat ik wil dat alle aandacht uitgaat naar Ajax, niet naar Alex. Maar mijn moreel kompas zegt dat ik mij niet zomaar bij deze beslissing van de RvC kan neerleggen. Ik zal nu zelfstandig naar de AFM stappen om mijn kwestie voor te leggen om tot een onafhankelijk oordeel te komen.

Dit alles levert onrust op voor Ajax en dat spijt mij oprecht. Hopelijk is deze periode snel voorbij. Vanaf vandaag zal ik, met pijn in het hart, op afstand, bekijken wat er bij Ajax gebeurt. Ajax moet weer Ajax worden.Het zal wel iets genuanceerder zijn, dan "hij heeft aandelen gekocht met voorkennis", maar toch is het niet handig en vind ik de motivatie best wel zwak. Je moet toch ook weten dat zoiets niet kan bij een beursgenoteerd bedrijf? Echt een bizarre gang van zaken.

En het lijkt mij dat de RvC nog een rekening had openstaan, want als je dit al een jaar wist, waarom ga je nu pas deze beslissing nemen?Hij geeft aan dat bekend was dat hij aandelen had, maar wat ik ervan begrijp is dat jiet zozeer wat het probleem is. Het probleem is dat hij deze aandelen kocht op een moment dat hij bepaalde kennis had (over een mogelijke aanstelling van hemzelf) die de markt niet heeft.

Geloof wel dat ie er niet zozeer slechte bedoelingen mee had of zichzelf wilde verrijken, maar zoals ik het nu begrijp is het wel mega dom en gewoon reden per direct afscheid te nemen.

 

+3/-0

Dat is wel echt oliedom. Dan had hij nog beter een deal kunnen maken met Ajax dat hij zijn tekengeld in Ajax-aandelen kreeg, dan was er niets aan de hand geweest, en dan had hij ook "skin in the game". Ongelooflijk dat zo'n ervaren zakenman dit doet, zonder dat eerst bij advocaten te checken. Ook een beetje krom dat hij de RvC nu een beetje de schuld geeft. Laten weten dat je aandelen in de club hebt, is iets anders dan vlak voor je aanstelling nog een pak aandelen kopen.

 

+4/-0

Ik wil best uitgaan van de beste bedoelingen bij Kroes, maar dan nog is het gewoon echt niet slim. En de RVC zit ook vol ratten, want waarom is dit nu opeens een probleem terwijl ze er al een half jaar vanaf wisten? Wat een kolerebende, de club gaat echt volledig naar de kloten zo.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

Shogun schreef op 02 april 2024 om 10:48:

Dat is wel echt oliedom. Dan had hij nog beter een deal kunnen maken met Ajax dat hij zijn tekengeld in Ajax-aandelen kreeg, dan was er niets aan de hand geweest, en dan had hij ook "skin in the game". Ongelooflijk dat zo'n ervaren zakenman dit doet, zonder dat eerst bij advocaten te checken. Ook een beetje krom dat hij de RvC nu een beetje de schuld geeft. Laten weten dat je aandelen in de club hebt, is iets anders dan vlak voor je aanstelling nog een pak aandelen kopen.Vind het wel ironisch dat hij over Mislintat allemaal dingen geroepen heeft en dan zelf zo in de fout gegaan blijkt te zijn.

Wat mij betreft per direct ontslaan.

 

+5/-0

open/sluit de onderstaande quote:

YAKUBU22 schreef op 02 april 2024 om 10:59:

Ik wil best uitgaan van de beste bedoelingen bij Kroes, maar dan nog is het gewoon echt niet slim. En de RVC zit ook vol ratten, want waarom is dit nu opeens een probleem terwijl ze er al een half jaar vanaf wisten? Wat een kolerebende, de club gaat echt volledig naar de kloten zo.Hij heeft gemeld dat hij die aandelen had. Dat is niet hetzelfde als melden dat je deze aandelen gekocht hebt op een moment dat je inside information had.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

ElSimao2 schreef op 02 april 2024 om 11:00:

Hij heeft gemeld dat hij die aandelen had. Dat is niet hetzelfde als melden dat je deze aandelen gekocht hebt op een moment dat je inside information had.Dat is een nuance die ik mis in heel veel berichtgeving. Op VI zitten ze nu ook te emmeren over het feit dat de RVC zich onmogelijk heeft gemaakt en het blijft opvallend dat er meteen weer een kant gekozen wordt.

Als hij die aandelen al had, is er niets aan de hand. Maar als hij ze aangekocht heeft en gewoon gezegd heeft dat hij ze had, dat is wel een heel belangrijk verschil.

 

+3/-0

open/sluit de onderstaande quote:

Bjorn121 schreef op 02 april 2024 om 12:07:

open/sluit de onderstaande quote:

ElSimao2 schreef op 02 april 2024 om 11:00:

Hij heeft gemeld dat hij die aandelen had. Dat is niet hetzelfde als melden dat je deze aandelen gekocht hebt op een moment dat je inside information had.Dat is een nuance die ik mis in heel veel berichtgeving. Op VI zitten ze nu ook te emmeren over het feit dat de RVC zich onmogelijk heeft gemaakt en het blijft opvallend dat er meteen weer een kant gekozen wordt.

Als hij die aandelen al had, is er niets aan de hand. Maar als hij ze aangekocht heeft en gewoon gezegd heeft dat hij ze had, dat is wel een heel belangrijk verschil.De diverse media willen natuurlijk dat Kroes straks in hun programma z'n zegje komt doen. Dat doet ie natuurlijk niet als je nu al concludeert dat ie fout zit.

Die nuance ontbreekt ook in zijn eigen statement terwijl het een cruciaal detail is. Ofwel het gaat hem allemaal boven de pet ofwel hij laat het bewust weg. Uiteindelijk vind ik het een heel warrig en slecht statement. Hij geeft aan de regels niet te kennen en daar advies over gevraagd te hebben: zou je niet wachten met handelen totdat je positief antwoord hebt?

 

+2/-0

Oliedomme lul.
Eindelijk zicht op toekomst en rust in de tent voor het nieuwe seizoen. Doet hij dit.

 

+2/-0

Of z’n actie slim is of niet of juridisch fout of niet, even buiten beschouwing gelaten!

Het eerste wat bij mij te binnenschoot was dit:
Alex Kroes wil schoon schip maken, hij heeft van de zomer al gewaarschuwd voor Mislintat. Kan het niet zo zijn dat de huidige RVC bang is dat onder leiding van Alex Kroes de oude lijken uit de kast komen en incompetente nalatigheid van hen boven water komt? Dat gaat blijken dat het “onderzoek” niet zo diepgravend is als ze doen voorkomen en dat er onwaarschijnlijke blunders zijn gemaakt?

En dat ze bij deze actie (slim of niet) dachten: Bam, hier pakken we hem op, wegwezen met die Kroes en we gaan lekker verder met laaf van Halst of een andere willekeurige ja-knikker zodat wij veilig zitten!

Voordat iedereen over mij heenvalt, JA het is een aanname/gedachte, maar dit gevoel bekruipt mij heel erg.

 

+2/-1

open/sluit de onderstaande quote:

TADIC10 schreef op 02 april 2024 om 13:21:

Of z’n actie slim is of niet of juridisch fout of niet, even buiten beschouwing gelaten!

Het eerste wat bij mij te binnenschoot was dit:
Alex Kroes wil schoon schip maken, hij heeft van de zomer al gewaarschuwd voor Mislintat. Kan het niet zo zijn dat de huidige RVC bang is dat onder leiding van Alex Kroes de oude lijken uit de kast komen en incompetente nalatigheid van hen boven water komt? Dat gaat blijken dat het “onderzoek” niet zo diepgravend is als ze doen voorkomen en dat er onwaarschijnlijke blunders zijn gemaakt?

En dat ze bij deze actie (slim of niet) dachten: Bam, hier pakken we hem op, wegwezen met die Kroes en we gaan lekker verder met laaf van Halst of een andere willekeurige ja-knikker zodat wij veilig zitten!

Voordat iedereen over mij heenvalt, JA het is een aanname/gedachte, maar dit gevoel bekruipt mij heel erg.Volgens mij zijn hier in de media recent vragen over gesteld. Denk dat men het niet wist en nu ineens tot actie overgaat.

 

+1/-0

Ik moet wel lachen met al de mensen die vonden dat Mislintat meteen moest wieberen omdat er iemand ergens beweerd had dat er sprake was van belangenvermenging bij bepaalde transfers, ook al werd daar 0,0 bewijs voor gepresenteerd. Hier geeft Kroes meteen toe dat hij daadwerkelijk in de fout is gegaan en nu zitten we opeens met een echte Ajacied die we niet mogen laten vallen en het door de vingers moeten zien.

 

+4/-0

open/sluit de onderstaande quote:

DelCampo schreef op 02 april 2024 om 09:08:

De Verlosser blijkt een Rat …Leve de Volgende nieuwe Koning ..!
Ik zou zeggen: stel Frank de Boer aan , dan gaat het feest nog een tijdje door..Amateurs ..!Nou nou een rat nog wel. Zou het ook zo kunnen zijn dat er in de RvC alleen maar ratten zitten om met jouw termen te spreken. Vreemd dat ze nu opeens in koor roepen dat de morele kompas onjuist is.

Waarom komen ze er nu pas mee als hij net in dienst is en al een paar heilige huisjes heeft omgeschopt. Dit was namelijk al lang bekend, want zo maar 17.00 aandelen aankopen valt zeker niemand op?

Geschorste Alex Kroes gaat beslissing rvc Ajax aanvechten: ’Kopen aandelen leek mij positief signaal’
Algemeen directeur Alex Kroes, die dinsdagochtend met onmiddellijke ingang is geschorst door Ajax vanwege mogelijke voorkennis bij de handel in Ajax-aandelen, is met een uitgebreide reactie gekomen op de beslissing van de raad van commissarissen. Daarin geeft Kroes aan dat hij de beslissing van de rvc gaat aanvechten en de stap naar de AFM (Autoriteit Financiële Markten) zal maken.
„Met pijn in het hart laat ik weten dat de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft aangegeven mij per direct te schorsen als Algemeen Directeur van Ajax.
Vorige week zijn er door enkele media vragen gesteld over de aandelen Ajax die ik in mijn bezit heb. Onder meer is gevraagd of ik deze als tekengeld van Ajax had gekregen of zelf heb gekocht. Dat laatste is het geval. Ieder aandeel Ajax heb ik zelf gekocht.
Na beantwoording van deze vragen heeft de RvC aanleiding gezien om zich nader te buigen over mijn aandelenpakket. Een pakket waarvan zij ten tijde van het rondkomen van mijn benoeming in augustus 2023 al op de hoogte waren. In die periode heb ik uiteraard volledige openheid van zaken gegeven aan de RvC over relevante bezittingen waaronder 42.500 aandelen in het kapitaal van Ajax.
In de periode van 6 april 2022 tot 26 juli 2023 heb ik met stukjes en beetjes Ajax aandelen aangeschaft, oplopend tot 42.500 stuks (van de in totaal 18,33 miljoen bestaande Ajax aandelen). Op 31 december 2022 had ik reeds 20.000 stuks. Een ander deel heb ik bijgekocht in de maanden april, mei en juni van 2023. Het laatste deel (ca 17.500 stuks) heb ik op 26 juli 2023, kort voor mijn aanstelling op 2 augustus 2023 aangeschaft.
Op dat moment was ik nog niet rond met Ajax, maar ik had – door mijn eigen intenties - er een goed gevoel bij. Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. Om daar ook - letterlijk en figuurlijk - onderdeel van te zijn. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar je medeaandeelhouders en stakeholders als je zelf aandelen koopt en daarmee ook zelf financieel risico loopt. ’Skin in the game’, zoals dat heet.
Na 26 juli 2023 en, ter voorkoming van misverstanden, sinds ik toegang heb tot enige vertrouwelijke informatie, heb ik geen aandelen Ajax meer gekocht of verkocht. Hoewel het niet onmogelijk is dat ik op langere termijn met deze aandelen geld zou kunnen verdienen, is dat zeker tot op heden niet het geval geweest. Er zit ook zeker geen ’quick win’ gedachte achter, ik wilde eerst zorgen dat het weer heel goed zou gaan met Ajax op allerlei vlakken. En hier heel positief aan bijdragen.
Van het feit dat ik dit aandelenpakket heb, heb ik nooit een geheim gemaakt. Sterker nog, ik heb in augustus vorig jaar Ajax erop gewezen dat ik dit pakket had en dat ik graag zou horen hoe hiermee om te gaan omdat ik mij de specifieke regels nog niet eigen had gemaakt. Die vraag is tot op heden niet beantwoord. En hoewel de RvC maanden de tijd heeft gehad (nog vóór mijn officiële benoeming (op 27 december 2023) en mijn feitelijke indiensttreding (op 15 maart 2024) om alsnog iets te vinden van het feit dat ik deze aandelen heb aangeschaft, ben ik hier niet op aangesproken en zijn er ook geen vragen gesteld.
Afgelopen vrijdag heeft de RvC mij plotseling laten weten geen vertrouwen meer in mij te hebben. Mij is gemeld dat ik in de ogen van de RvC met de aanschaf van de aandelen op 26 juli 2023 en de timing daarvan, kwade opzet voor ogen had. Ik zou voorwetenschap hebben gehad en daarmee hebben gehandeld. Dit is niet ingegeven door een signaal van de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar naar eigen zeggen op basis van het eigen ’moreel kompas’ van de RvC.
Wat ik daarvan vind en wat ik vind van de timing van dit besef, heb ik aangegeven in een gesprek met de RvC. Ook heb ik nogmaals mijn positieve beweegredenen voor de aanschaf van het laatste pakket aangegeven. Hoe zeer ik ook overtuigd ben van mijn goede intenties, snap ik inmiddels na overleg met mijn advocaat, dat ik op 26 juli 2023 niet de meest verstandige beslissing heb genomen door de schijn van de situatie. Dit neemt niet weg dat er nog de nodige vraagtekens gesteld kunnen worden bij de kwalificatie als „voorwetenschap” en daarmee zeker de zwaarte van de beslissing van ontslag op staande voet door de RvC.
Het lijkt ons, nog steeds, veel verstandiger en in het belang van Ajax om gezamenlijk de kwestie in alle transparantie voor te leggen aan de AFM. De AFM kan dan onafhankelijk oordelen of ik al dan niet in strijd met de wet heb gehandeld en de zwaarte hiervan. Vanzelfsprekend zal ik daar de consequenties van dragen. De RvC kan daarna zelf nog bepalen welke volgende stappen zij in deze kwestie zou willen zetten. Dit heb ik zowel mondeling als op schrift aangegeven bij de RvC.
Aan een onafhankelijk oordeel van de AFM zijn we helaas niet toegekomen. De RvC heeft al geoordeeld dat ik kennelijk niet over het ’juiste moreel kompas’ beschik. Een kompas dat ik omgekeerd de afgelopen maanden juist graag door de RvC gehanteerd had gezien. De RvC die de aankoop van het laatste deel aandelen eerder deze week nog als niet meer dan „ongelukkig” bestempelde.
Vanaf mijn negende ben ik Ajacied. Ik ben altijd betrokken geweest bij de club, als speler en als lid. In mijn hart en later ook via deze aandelen. Aandelen die ik kocht uit betrokkenheid bij de club. Uit vertrouwen in de club. Niet om er snel geld mee te verdienen, maar als positief signaal naar alle stakeholders.
Ik heb de afgelopen periode steeds gezegd dat ik wil dat alle aandacht uitgaat naar Ajax, niet naar Alex. Maar mijn moreel kompas zegt dat ik mij niet zomaar bij deze beslissing van de RvC kan neerleggen. Ik zal nu zelfstandig naar de AFM stappen om mijn kwestie voor te leggen om tot een onafhankelijk oordeel te komen.
Dit alles levert onrust op voor Ajax en dat spijt mij oprecht. Hopelijk is deze periode snel voorbij. Vanaf vandaag zal ik, met pijn in het hart, op afstand, bekijken wat er bij Ajax gebeurt. Ajax moet weer Ajax worden.”


Een heel plausibele verklaring.

Hij heeft geen aandelen gekocht van een bedrijf, waarvan hij wist dat ze enorm zouden gaan stijgen. Hij als directeur heeft nauwelijks invloed op stijging en daling van aandelen.
Sterker nog de aandelen zijn nu minder waard dan toen hij ze aankocht.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

ElSimao2 schreef op 02 april 2024 om 13:29:

open/sluit de onderstaande quote:

TADIC10 schreef op 02 april 2024 om 13:21:

Of z’n actie slim is of niet of juridisch fout of niet, even buiten beschouwing gelaten!

Het eerste wat bij mij te binnenschoot was dit:
Alex Kroes wil schoon schip maken, hij heeft van de zomer al gewaarschuwd voor Mislintat. Kan het niet zo zijn dat de huidige RVC bang is dat onder leiding van Alex Kroes de oude lijken uit de kast komen en incompetente nalatigheid van hen boven water komt? Dat gaat blijken dat het “onderzoek” niet zo diepgravend is als ze doen voorkomen en dat er onwaarschijnlijke blunders zijn gemaakt?

En dat ze bij deze actie (slim of niet) dachten: Bam, hier pakken we hem op, wegwezen met die Kroes en we gaan lekker verder met laaf van Halst of een andere willekeurige ja-knikker zodat wij veilig zitten!

Voordat iedereen over mij heenvalt, JA het is een aanname/gedachte, maar dit gevoel bekruipt mij heel erg.Volgens mij zijn hier in de media recent vragen over gesteld. Denk dat men het niet wist en nu ineens tot actie overgaat.En dat geloof jij? 17.000 aandelen aankopen valt meteen op. Hier speelt zoals gewooonlijk weer veel meer.

Ajax is een slangenkuil en wespennest tegelijk. Van Praag is een machtswellusteling. Die zou toch maar even aanblijven? Nee hoor hij blijft lekker in de pluche zitten.

Over scholletje Blind nog maar te zwijgen en mes in de rug stekende van Gaal.

 

+2/-1

Alex Kroes is een boerenslimme patjepeeër, die zichzelf behoorlijk verrijkt heeft ,en dan ben je in het voetbalwereldje al gauw de getapte jongen. Koppel dat aan wat grootspraak dan ben je meteen de Verlosser ..
Blijkbaar was ik de enige die zich verbaasde over zijn ‘ rommelige ‘ vertrek bij AZ. Ben je echt slim dan had zo’n Kroes een soepele overstap gemaakt , met een leuke overnamesom..

Het moddergooien is in ieder geval vanuit Kroes al begonnen door de RVC te betichten van een gebrek aan ‘ moreel kompas ‘ …

De voetbalwereld zou niet vergelijkbaar zijn met bedrijfstakken in de ‘ gewone wereld ‘ … ? .. Dat klopt , het ‘ moreel kompas ‘ van de voetbalwereld is behoorlijk vergelijkbaar met dat van de ‘onderwereld ‘ ..

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

tackle schreef op 02 april 2024 om 13:51:

open/sluit de onderstaande quote:

DelCampo schreef op 02 april 2024 om 09:08:

De Verlosser blijkt een Rat …Leve de Volgende nieuwe Koning ..!
Ik zou zeggen: stel Frank de Boer aan , dan gaat het feest nog een tijdje door..Amateurs ..!Nou nou een rat nog wel. Zou het ook zo kunnen zijn dat er in de RvC alleen maar ratten zitten om met jouw termen te spreken. Vreemd dat ze nu opeens in koor roepen dat de morele kompas onjuist is.

Waarom komen ze er nu pas mee als hij net in dienst is en al een paar heilige huisjes heeft omgeschopt. Dit was namelijk al lang bekend, want zo maar 17.00 aandelen aankopen valt zeker niemand op?

Geschorste Alex Kroes gaat beslissing rvc Ajax aanvechten: ’Kopen aandelen leek mij positief signaal’
Algemeen directeur Alex Kroes, die dinsdagochtend met onmiddellijke ingang is geschorst door Ajax vanwege mogelijke voorkennis bij de handel in Ajax-aandelen, is met een uitgebreide reactie gekomen op de beslissing van de raad van commissarissen. Daarin geeft Kroes aan dat hij de beslissing van de rvc gaat aanvechten en de stap naar de AFM (Autoriteit Financiële Markten) zal maken.
„Met pijn in het hart laat ik weten dat de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft aangegeven mij per direct te schorsen als Algemeen Directeur van Ajax.
Vorige week zijn er door enkele media vragen gesteld over de aandelen Ajax die ik in mijn bezit heb. Onder meer is gevraagd of ik deze als tekengeld van Ajax had gekregen of zelf heb gekocht. Dat laatste is het geval. Ieder aandeel Ajax heb ik zelf gekocht.
Na beantwoording van deze vragen heeft de RvC aanleiding gezien om zich nader te buigen over mijn aandelenpakket. Een pakket waarvan zij ten tijde van het rondkomen van mijn benoeming in augustus 2023 al op de hoogte waren. In die periode heb ik uiteraard volledige openheid van zaken gegeven aan de RvC over relevante bezittingen waaronder 42.500 aandelen in het kapitaal van Ajax.
In de periode van 6 april 2022 tot 26 juli 2023 heb ik met stukjes en beetjes Ajax aandelen aangeschaft, oplopend tot 42.500 stuks (van de in totaal 18,33 miljoen bestaande Ajax aandelen). Op 31 december 2022 had ik reeds 20.000 stuks. Een ander deel heb ik bijgekocht in de maanden april, mei en juni van 2023. Het laatste deel (ca 17.500 stuks) heb ik op 26 juli 2023, kort voor mijn aanstelling op 2 augustus 2023 aangeschaft.
Op dat moment was ik nog niet rond met Ajax, maar ik had – door mijn eigen intenties - er een goed gevoel bij. Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. Om daar ook - letterlijk en figuurlijk - onderdeel van te zijn. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar je medeaandeelhouders en stakeholders als je zelf aandelen koopt en daarmee ook zelf financieel risico loopt. ’Skin in the game’, zoals dat heet.
Na 26 juli 2023 en, ter voorkoming van misverstanden, sinds ik toegang heb tot enige vertrouwelijke informatie, heb ik geen aandelen Ajax meer gekocht of verkocht. Hoewel het niet onmogelijk is dat ik op langere termijn met deze aandelen geld zou kunnen verdienen, is dat zeker tot op heden niet het geval geweest. Er zit ook zeker geen ’quick win’ gedachte achter, ik wilde eerst zorgen dat het weer heel goed zou gaan met Ajax op allerlei vlakken. En hier heel positief aan bijdragen.
Van het feit dat ik dit aandelenpakket heb, heb ik nooit een geheim gemaakt. Sterker nog, ik heb in augustus vorig jaar Ajax erop gewezen dat ik dit pakket had en dat ik graag zou horen hoe hiermee om te gaan omdat ik mij de specifieke regels nog niet eigen had gemaakt. Die vraag is tot op heden niet beantwoord. En hoewel de RvC maanden de tijd heeft gehad (nog vóór mijn officiële benoeming (op 27 december 2023) en mijn feitelijke indiensttreding (op 15 maart 2024) om alsnog iets te vinden van het feit dat ik deze aandelen heb aangeschaft, ben ik hier niet op aangesproken en zijn er ook geen vragen gesteld.
Afgelopen vrijdag heeft de RvC mij plotseling laten weten geen vertrouwen meer in mij te hebben. Mij is gemeld dat ik in de ogen van de RvC met de aanschaf van de aandelen op 26 juli 2023 en de timing daarvan, kwade opzet voor ogen had. Ik zou voorwetenschap hebben gehad en daarmee hebben gehandeld. Dit is niet ingegeven door een signaal van de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar naar eigen zeggen op basis van het eigen ’moreel kompas’ van de RvC.
Wat ik daarvan vind en wat ik vind van de timing van dit besef, heb ik aangegeven in een gesprek met de RvC. Ook heb ik nogmaals mijn positieve beweegredenen voor de aanschaf van het laatste pakket aangegeven. Hoe zeer ik ook overtuigd ben van mijn goede intenties, snap ik inmiddels na overleg met mijn advocaat, dat ik op 26 juli 2023 niet de meest verstandige beslissing heb genomen door de schijn van de situatie. Dit neemt niet weg dat er nog de nodige vraagtekens gesteld kunnen worden bij de kwalificatie als „voorwetenschap” en daarmee zeker de zwaarte van de beslissing van ontslag op staande voet door de RvC.
Het lijkt ons, nog steeds, veel verstandiger en in het belang van Ajax om gezamenlijk de kwestie in alle transparantie voor te leggen aan de AFM. De AFM kan dan onafhankelijk oordelen of ik al dan niet in strijd met de wet heb gehandeld en de zwaarte hiervan. Vanzelfsprekend zal ik daar de consequenties van dragen. De RvC kan daarna zelf nog bepalen welke volgende stappen zij in deze kwestie zou willen zetten. Dit heb ik zowel mondeling als op schrift aangegeven bij de RvC.
Aan een onafhankelijk oordeel van de AFM zijn we helaas niet toegekomen. De RvC heeft al geoordeeld dat ik kennelijk niet over het ’juiste moreel kompas’ beschik. Een kompas dat ik omgekeerd de afgelopen maanden juist graag door de RvC gehanteerd had gezien. De RvC die de aankoop van het laatste deel aandelen eerder deze week nog als niet meer dan „ongelukkig” bestempelde.
Vanaf mijn negende ben ik Ajacied. Ik ben altijd betrokken geweest bij de club, als speler en als lid. In mijn hart en later ook via deze aandelen. Aandelen die ik kocht uit betrokkenheid bij de club. Uit vertrouwen in de club. Niet om er snel geld mee te verdienen, maar als positief signaal naar alle stakeholders.
Ik heb de afgelopen periode steeds gezegd dat ik wil dat alle aandacht uitgaat naar Ajax, niet naar Alex. Maar mijn moreel kompas zegt dat ik mij niet zomaar bij deze beslissing van de RvC kan neerleggen. Ik zal nu zelfstandig naar de AFM stappen om mijn kwestie voor te leggen om tot een onafhankelijk oordeel te komen.
Dit alles levert onrust op voor Ajax en dat spijt mij oprecht. Hopelijk is deze periode snel voorbij. Vanaf vandaag zal ik, met pijn in het hart, op afstand, bekijken wat er bij Ajax gebeurt. Ajax moet weer Ajax worden.”


Een heel plausibele verklaring.

Hij heeft geen aandelen gekocht van een bedrijf, waarvan hij wist dat ze enorm zouden gaan stijgen. Hij als directeur heeft nauwelijks invloed op stijging en daling van aandelen.
Sterker nog de aandelen zijn nu minder waard dan toen hij ze aankocht.En morgen nog minder door zijn ondoordachte actie ..
Ik ga morgen wat aandelen AJAX kopen..

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

tackle schreef op 02 april 2024 om 13:51:

Hij heeft geen aandelen gekocht van een bedrijf, waarvan hij wist dat ze enorm zouden gaan stijgen. Hij als directeur heeft nauwelijks invloed op stijging en daling van aandelen.
Sterker nog de aandelen zijn nu minder waard dan toen hij ze aankocht.Dat speelt allemaal geen rol. Ik heb de indruk dat veel mensen niet weten wat het is om aandelen te hebben van een beursgenoteerd bedrijf en er werken.

Ik werk ook voor een beursgenoteerd bedrijf en ik bezit er ook aandelen van. Ik ben maar een kleine garnaal, individual contributor en ik heb 0,0 beslissingsrecht. Ik heb ook geen zicht op onze financiële cijfers en ik weet dus ook niet hoe we het gedaan hebben.

Sinds gisteren (einde van Q1) kan en mag ik geen aandelen verhandelen tot onze cijfers publiek bekend worden gemaakt (ergens eind april). Ik heb 0,0 invloed op onze financiële resultaten, maar ik heb wel mogelijks toegang tot informatie waar andere mensen geen toegang toe hebben (bvb gesprekken in de gang). En dat is handelen met voorkennis, wat wettelijk verboden is. Wat als er tijdens die gesprekken was gezegd "volgende week maken we een sponsordeal bekend van 5 miljard euro en we gaan Messi aankopen"? Of het nu wel of niet gebeurd is, doet er niet toe, de bottom line is dat je potentieel toegang hebt tot informatie die het publiek niet heeft.

Los van commentaar op de RvC en dat hij dit als Ajax supporter deed, het is oliedom en wettelijk mag het niet. Dat hij dit niet wist en een raadsman nodig heeft, zegt ook wel iets over hem en hoe intelligent hij is op zakelijk vlak.

 

+4/-0

open/sluit de onderstaande quote:

YAKUBU22 schreef op 02 april 2024 om 10:59:

Ik wil best uitgaan van de beste bedoelingen bij Kroes, maar dan nog is het gewoon echt niet slim. En de RVC zit ook vol ratten, want waarom is dit nu opeens een probleem terwijl ze er al een half jaar vanaf wisten? Wat een kolerebende, de club gaat echt volledig naar de kloten zo.


Tja onderzoek doen, procedures volgen oid zal het wel zijn.

Je zou het ook opvallend kunnen noemen dat hij vorige week de deur open zette voor een buitenlandse TD en/of trainer en prompt krijgt hij een nekschot.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

tackle schreef op 02 april 2024 om 13:57:

open/sluit de onderstaande quote:

ElSimao2 schreef op 02 april 2024 om 13:29:

open/sluit de onderstaande quote:

TADIC10 schreef op 02 april 2024 om 13:21:

Of z’n actie slim is of niet of juridisch fout of niet, even buiten beschouwing gelaten!

Het eerste wat bij mij te binnenschoot was dit:
Alex Kroes wil schoon schip maken, hij heeft van de zomer al gewaarschuwd voor Mislintat. Kan het niet zo zijn dat de huidige RVC bang is dat onder leiding van Alex Kroes de oude lijken uit de kast komen en incompetente nalatigheid van hen boven water komt? Dat gaat blijken dat het “onderzoek” niet zo diepgravend is als ze doen voorkomen en dat er onwaarschijnlijke blunders zijn gemaakt?

En dat ze bij deze actie (slim of niet) dachten: Bam, hier pakken we hem op, wegwezen met die Kroes en we gaan lekker verder met laaf van Halst of een andere willekeurige ja-knikker zodat wij veilig zitten!

Voordat iedereen over mij heenvalt, JA het is een aanname/gedachte, maar dit gevoel bekruipt mij heel erg.Volgens mij zijn hier in de media recent vragen over gesteld. Denk dat men het niet wist en nu ineens tot actie overgaat.En dat geloof jij? 17.000 aandelen aankopen valt meteen op. Hier speelt zoals gewooonlijk weer veel meer.

Ajax is een slangenkuil en wespennest tegelijk. Van Praag is een machtswellusteling. Die zou toch maar even aanblijven? Nee hoor hij blijft lekker in de pluche zitten.

Over scholletje Blind nog maar te zwijgen en mes in de rug stekende van Gaal.We kunnen er discussie over voeren wat er met de rvc en anderen moet gebeuren, maar dat weerspreekt niet dat Kroes hier de fout in gegaan lijkt te zijn. Of ie het gemeld heeft of niet, of hij er winst op heeft gemaakt of niet en of anderen machtswellustelingen zijn of niet doet vrees ik niet terzake.

 

+2/-0

Niet handig van hem, maar meteen zo zwaar straffen.... Het zou een zwaargewicht worden, volgens mij zijn er een paar mensen bij Ajax die hem vrezen.

 

+1/-2

Deze normale topic is open en bestaat uit 20 pagina's: 1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16 17 18 19 20

Ajax Forum » Algemeen Ajax forum » Algemeen directeur AFC Ajax