Transparent
Inloggen
Sluiten

Reactie Ajax op 12 punten supportersdelegatie

18 september 2003 22:24 - Dapp

Verslaggever: P.

Zoals bekend vond afgelopen maandavond in het supportershome een bijeenkomst plaats van supporters waarbij de 12 punten van de Ajax Supporters Delegatie werden besproken. Inmiddels heeft ook Ajax gereageerd op de 12 punten. In het hiernavolgende zal enkel de reactie van Ajax op het betreffende punt worden geplaatst, om volledig op de hoogte te raken wordt verwezen naar de link van de website van Dapp're Strijders.

Punt 1. Veiligheidsco?rdinator Menting dient per direct uit zijn functie te worden ontheven.

Reactie Ajax: De door u gememoreerde zaken zijn z??r uitvoerig met betrokkene besproken. Inhoudelijk kunnen wij daar nu niet op ingaan, maar achten het heel verstandig om op korte termijn een gesprek te arrangeren tussen uw volledige delegatie en betrokkene, waarbij ondergetekenden (John Jaakke, Arie van Eijden en Jeroen Slop) uiteraard ook aanwezig zullen zijn. Uit onze eerst interne gesprekken zou namelijk ook geconcludeerd kunnen worden dat er over en weer, door inderdaad gebrek aan open communicatie, verkeerde ide?en zijn ontstaan. Hoor en wederhoor is daarbij een groot goed dat wij zeker met elkaar dienen toe te passen.

Punt 2. Toetreding tot de ledenraad van Ajax door supporters geselecteerde afgevaardigden.

Reactie Ajax: Dit punt zal zoals beloofd worden neergelegd binnen de Ledenraad en besproken worden in haar vergadering medio september.

Punt 3. Het per direct aanpassen van het personeelsbeleid.

Reactie Ajax: Betrokkenheid c.q. gevoelens voor Ajax hebben in het verleden bij het aannemen van personeel altijd een rol gespeeld (c.q. vormden een pr? bij een eventuele indiensttreding). Op dit moment is dit zeker ook een gegeven. De door u gememoreerde persoon (met de fotograaf heeft Ajax geen arbeidsrelatie) is onder een ander regiem aangenomen, waarbij het in de aanhef gestelde anders is beoordeeld. Overigens is op het werk van betrokkene niets aan te merken.

Punt 4. Ajax dient zich - in redelijkheid - achter de supporters te scharen.

Reactie Ajax: Dit is op zich een juiste stelling, waarbij de woorden ?in redelijkheid? in hoofdletters dienen te worden geschreven. Ook het afgelopen seizoen is dit regelmatig gebeurd, waarbij altijd een juiste afweging van de communicatie-momenten dient plaats te vinden.

Punt 5. Ajax dient de discussie aangaande combivervoer openlijk aan te gaan.

Reactie Ajax: Ajax juicht het afschaffen van combivervoer toe. Echter de lokale overheden hebben daar een eigen autonome rol, die door niemand binnen Ajax be?nvloed kan worden. De ervaringen bij AZ uit (geen combivervoer) en NEC uit (het niet door Ajax organiseren van de combi omdat het een onterechte combi was) moeten toch ook bij supporters de indruk geven dat Ajax alles zal doen om gerechtvaardigde wensen van supporters te ondersteunen.

Punt 6. De alternatieve vervoersregeling dient per direct ge?valueerd te worden.

Reactie Ajax: Zoals afgesproken zijn wij nog in afwachting van uw idee?n over dit vervoer. Dit dient dan te worden ingebracht in de discussie die binnen Axios is opgestart over hoe verder te gaan met deze Stichting.

Punt 7. Ajax dient per direct de terugkeer van staanplaatsen te onderzoeken.

Reactie Ajax: Het verbod op staanplaatsen is gekomen naar aanleiding van een groot aantal incidenten in het verleden, zelfs met dodelijke afloop. Stadions waren met name op staanplaatsen veel te vol, waardoor bij calamiteiten vaak een enorme paniek ontstond met alle gevolgen vandien.

Met de thans voorhanden zijnde technieken (denk hierbij bv. Aan de automatische toegangscontrole, waarbij instroom en registratie van het aantal op de tribune aanwezige supporters een uitstekend controlerend middel is) lijkt ons het opstarten van een nieuwe discussie een goede zaak. Overigens wordt daar binnen de KNVB reeds (zij het schoorvoetend) over nagedacht.

Punt 8. Ajax dient per direct de Arena te verzoeken om de gracht dicht te bouwen.

Reactie Ajax: Dit punt dient in breder verband besproken te worden, waarbij niet alleen Ajax en haar supporters betrokken kunnen worden, maar ook andere instanties. Overigens de invalide-tribune is niet binnen een paar maanden gerealiseerd, maar heeft enige jaren in beslag genomen.

Punt 9: Ajax dient zo spoedig mogelijk een plan te presenteren om de Arena een Ajax-gezicht te geven.

Reactie Ajax: Eens. Binnen het stadion is daar enige jaren geleden reeds een start mee gemaakt (denk hierbij o.a. aan de afscheidingsrand tussen de 1e en 2e ring. Afgesproken is met de Amsterdam ArenA dat als de stoeltjes vervangen moeten worden dit zal gebeuren middels rood-witte stoeltjes.

Punt 10. De beveiligingsorganisatie WWS dient ontheven te worden van haar functie.

Reactie Ajax: Zoals aangegeven in onze bespreking zal WWS nog ??n jaar doorgaan. Hierbij is de eis gesteld dat men dit jaar z??r nadrukkelijk moet werken middels een doelgroepenbenadering. Hierbij kan het noodzakelijk zijn om andere organisaties in te huren, die beter passen in deze doelgroepenbenadering. Overigens de door U zelf aangedragen gedachte zou ook daarbij meegenomen kunnen worden (wellicht deze werkzaamheden mede door eigen supporters uit te laten voeren).

Punt 11. Ajax dient prijsaanpassingen transparant te maken.

Reactie Ajax: Eens met deze quote. Er zijn overigens geen prijsafspraken met andere Nederlandse deelnemers aan Europese wedstrijden geweest.

Punt 12. Eigen beheer kaarten op de F-side.

Reactie Ajax: De plaatstoewijzing op Zuid is het afgelopen jaar eigenlijk al gebeurd zoals door u gesteld. Met name door de inbreng van onze beleidsmedewerker is het georganiseerd zoals het georganiseerd is. Zou er behoefte bestaan aan een aanpassing dan zijn wij bereid daarover met jullie te praten.

Slot van de reactie: Teneinde vanaf nu te komen tot een wederzijdse constructieve communicatie, startend met de door U ingebrachte punten, lijkt het verstandig om van U een aantal data-voorstellen te mogen ontvangen voor vervolggesprekken, waarbij wij U nogmaals attenderen op de gewenste aanwezigheid van U bij het op korte termijn te houden gesprek met de ArenA en WWS*.

* De Ajax Supporters Delegatie is niet ingegaan op het verzoek om een gesprek tussen Ajax, de Arena en de WWS bij te wonen.

Meer op Dapp
Tags

arena wws betrokkene combivervoer delegatie combi doelgroepenbenadering gememoreerde ledenraad middels ontheven redelijkheid supportersdelegatie aangaande aangedragen aanhef aanwezigheid afscheidingsrand arbeidsrelatie arrangeren attenderen autonome axios beleidsmedewerker bespreking beveiligingsorganisatie bijeenkomst breder calamiteiten constructieve dapp dodelijke eijden fotograaf gerechtvaardigde geselecteerde gracht hiernavolgende hoofdletters ide indiensttreding instroom interne invalide jaakke knvb maandavond menting nvloed ondergetekenden opgestart opstarten overheden paniek personeel personeelsbeleid plaatstoewijzing prijsaanpassingen prijsafspraken rdinator regiem registratie ring scharen schoorvoetend side slop slot startend stelling strijders supportershome technieken teneinde thans toegangscontrole toetreding transparant valueerd vandien veiligheidsco vervoer vervoersregeling vervolggesprekken voorhanden wederzijdse

Wat vind jij van dit nieuws?

Om te reageren moet je eerst inloggen. Klik op de link rechtsboven.


Win met AjaxAjax E-zine

Meer dan 35.000 fans zijn lid van onze nieuwsbrief. Meld je ook aan!
Laatste nieuws


 
Stel hier in welk nieuws jij belangrijk vindt.Tagcloud

annex avila berghuis bergwijn bertjek boomen elsimao etv farioli hato henderson inverted janse kaplan kiki kroes linkspoot pasveer quido ramaj rechterpoot rechtspoten rulli sevic sosa sutalo traore tweebenig vojvodina wijndal